نشریۀ ادبیات تطبیقی

  •        نوع اعتبار                                                                                    علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)
  •       توالی انتشار                                                                                دو فصلنامه
  •       رتبه در وزارت علوم                                                                             (B)
  •        ضریب تاثیر در آی اس سی                                                        Q4 -ISC: 0.10
  •        میانگین زمان داوری                                                                          4 ماه
  •       زبان نشریه                                                                              فارسی (چکیده: انگلیسی)
  •       نوع انتشار                                                                                      الکترونیکی
  •       نوع دسترسی                                                                           رایگان (تمام متن)
  •       هزینه داوری                                                                                1/000/000 ریال

 

نویسندگان محترم، برای پیگیری مقالات، وارد سامانه شوید و از طریق نام کاربری و رمز ورودی که پس از ثبت نام دریافت نموده اید، از روند کار مقاله خود باخبر شده و در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامۀ نشریه، درخواست خود را مطرح و  ارسال نمایید تا در اسرع وقت، پیگیری لازم صورت گیرد

شماره نشریه برای تماس های ضروری: 31322342-034

 بر اساس مصوبۀ هیأت تحریریه، محدودۀ موضوعی نشریه، فقط پژوهش های ادبی است و مقالاتی در دستور کار نشریه قرار می گیرند که  به بررسی و تطبیق  میان دو زبان و  آثار ادبی شاعران و نویسندگانی با دو ملیّت یا  از دو ملیّت با یک زبان پرداخته اند لازم به ذکر است که یک پایۀ بررسی باید حتما زبان و ادبیات فارسی باشد.

 

خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» تنظیم نمایند. فقط به مقالاتی که به طور کامل و دقیق مطابق شیوه نامه نشریه و دستور خط فارسی فرهنگستان تنظیم شده باشند، ترتیب اثر داده می شود. 

 

دسترسی به مقالات این نشریه برای عموم علاقه مندان و پژوهشگران محترم آزاد است

 

بر اساس آیین نامه نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبه هیأت تحریریه نشریه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  مبلغ 1/000/000 ریال جهت داوری مقالات دریافت می شود.

نشریه در یک دورۀ زمانی، از بررسی بیش از یک مقاله از نویسندگان محترم معذور است.

*برای پرداخت هزینه داوری، در صورت برگشت وجه، از مرورگر فایرفاکس استفاده شود

شماره جاری: دوره 12، شماره 22، شماره جاری، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-280 

3. طبیعت و کارکردهای آن در دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار

صفحه 49-74

حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ بتول افشارکیا


11. بیان «آیرونیک» یا طنزآمیز در دیوان ناصرخسرو و آثار برادران شلگل

صفحه 242-266

احسان کوشا؛ علی اصغر حلبی؛ احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-6512