فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات نشریه

نشریه «ادبیات تطبیقی» نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری همتراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا، این نشریه رویۀ داوری دوسو ناشناس و گمنام را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داور مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفاً به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. آثار ثبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تأیید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.

    نشریه «ادبیات تطبیقی» به بالاترین استانداردهای بررسی همتایان و همترازان متعهد است. نشریه «ادبیات تطبیقی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. در برخورد با موارد احتمالی سوءرفتار و سلب اعتبار از آیین‌نامه کمیته مذکور تبعیت می‌کند.

    تمامی مقاله‌های دریافتی تحت یک فرایند داوری و بررسی همتایان دوسو ناشناس و گمنام قرار می‌گیرند تا از کیفیت روش‌شناسی و استدلال پژوهشی مقاله اطمینان حاصل شود. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده(گان) در سامانه مدیریت مجله، مقاله در درجه اول توسط دفتر نشریه، کارشناس نشریه و سردبیر (حداکثر یک هفته) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. بنابراین، خواهشمند است دستورالعمل‌ها و راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نماید و مقاله را بر اساس راهنمای نویسندگان در بخش فارسی، آماده کنید و سپس آن را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه مقاله توسط مدیر اجرائی نشریه، در صورت موافقت سردبیر در مرحله اول، مقاله برای ارزیابی و داوری خدمت داوران محترم ارسال می‌گردد.

    مقالات ارسالی به نشریه «ادبیات تطبیقی»، ابتدا مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارشی اعلام شده در وبگاه مجله و ارتباط مقاله با موضوعات مجله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله در مورد تأیید ارسال مقاله به داوری و پرداخت هزینه داوری مقاله به نویسنده محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد. در ادامه فرایند داوری، پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه به صورت متنی و گرافیکی نشان داده شده است:

1. دریافت مقاله از طریق وبگاه نشریه و اعلام دریافت کمتر

2. ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی

3. بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه، بررسی برخط که نتیجه آن به شکل زیر است:

      الف. رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن

      ب. عدم انطباق با محتوا و حوزۀ کار مجله

      ج.کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد.

4. در نظر گرفتن اصلاحات اولیه (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود.

5. ارسال مقال به داوران (حداقل 2 تا 3 داور)

6. دریافت نتایج داوری که به سه صورت است:

      الف. منفی

      ب. مثبت

      ج. اصلاحات

7. ارجاع نتایج داوری به اعضای هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را در بر خواهد داشت:

      الف. رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

      ب. ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

      ج. ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

8. دریافت اصلاحات از نویسندگان

9. ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داوران محترم تطبیقی که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

      الف. رد اصلاحات

      ب. پذیرش

      ج. اصلاحات مجدد

      که به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

          الف. اصلاحات مجدداً به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود.

          ب. در صورت اعمال کلیۀ اصلاحات پذیرش صادر می‌شود.

          ج. مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داوران تطبیقی رد خواهد شد.

 

به طور خلاصه مراحل دریافت تا پذیرش مقاله به شرح زیر است:

1- ثبت مقاله به وسیلۀ نویسنده در سامانۀ مجله شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و ثبت نهایی مقاله (تنظیم دقیق مقاله بر اساس راهنمای تدوین مقالات نشریه الزامی است.)

2- اعلام نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه دربارۀ مقاله و در صورت نیاز، ارجاع به دبیر تخصصی.

3- برگرداندن مقاله به نویسنده برای انجام دادن برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)، ارسال تعهد عدم ارسال چاپ مقالۀ حاضر در نشریه‌­­ای دیگر، ارائۀ خلاصۀ انگلیسی 500 کلمه‌­ای و واریز وجه داوری به حساب مجله (10 روز).

4- ارائه مقاله به دو داور متخصص در زمینۀ موضوعی مقاله.

5- شش حالت ممکن است :

الف. در صورت رد مقاله از طرف دو داور، مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. در صورت پذیرش مقاله از طرف دو داور، ادامه فرایند از مرحله 6 پایین پیگیری می شود.

ج. در صورت پذیرش مقاله از طرف یک داور و رد آن از طرف داور دیگر، مقاله به داور سوم فرستاده می­شود.

د. در صورت رد مقاله از طرف داور سوم، مقاله از فرایند مجلله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود. در صورت پذیرش مقاله از طرف داور سوم، ادامه فرایند از مرحله 6 پایین پیگیری می شود.

هـ. در صورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، ادامۀ فرایند از مرحلۀ 6 پیگیری می شود.

و. چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مجدداً داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 4 بازخواهد گشت.

6- مقاله جهت انجام دادن اصلاحات داوری به نویسندگان بازگردانده می شود.

7- ارائۀ مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (دو هفته)

8- ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله.

9- ارائۀ نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود.

11- مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه آرایی ارسال می‌­گردد. (10روز)

12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

13- در نهایت، مقاله پس از چاپ به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبگاه مجله قابل دانلود خواهد بود. 

 

فلوچارت ارسال مقاله به نشریه «ادبیات تطبیقی»