داوران

داوران محترم 

 باسلام  و ضمن تشکر از قبول زحمت، خواهشمند است جهت  اعلام نتیجه داوری مقاله ها،  صرفاً از طریق سامانه و با توجه به  فایل راهنمای داوران، مقاله مورد نظر را بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید .

راهنمای داوران