اهداف و چشم انداز

مجله «ادبیات تطبیقی» دوفصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است که مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری در حوزه‌های ادبیات تطبیقی، ادبیات جهان، ادبیات فارسی، ادبیات ملی، اشکال و ژانرهای ادبی، تاریخ ادبیات، تحلیل ادبی، جوایز ادبی، دارایی ادبی، داستان، زبان‌شناسی، ساختار زبان، سبک ادبی، شعر تطبیقی، مطالعات ترجمه، نقد ادبی، آثار ادبی، نوشتن خلاق، نویسندگان و ادبا، به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می‌کند.

مجله «ادبیات تطبیقی»  به منظور فراهم ­آوردن زمینۀ انتشار مقاله های علمی _ پژوهشی پژوهشگران و استادان در حوزه­ های گوناگون ادبیات تطبیقی و جهت دستیابی به اهداف زیر منتشر می ­شود:

هدف اصلی

شناخت نفوذ و اثرگذاری زبان و ادبیات فارسی برادبیات دیگر ملل و همچنین، تاثیرپذیری آن از ادبیات دیگر  ملت­ها

اهداف فرعی

1- بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات تطبیقی

2- بررسی تحلیلی وضعیت مطالعات ادبیات تطبیقی در ایران و کشورهای مختلف جهان

3- شناخت مبانی نظری و جریان­های حاکم بر روند ادبیات تطبیقی در ایران و جهان

4-  بررسی و تبیین شباهت­ها و تفاوت­های آثار و انواع ادبی ایران و جهان

5- بررسی ­تطبیقی زبانی و دستوری زبان فارسی و دیگر زبان­ها

6- بررسی تطبیقی مکتب­ها و نهضت­های ادبی در ایران و جهان

7- نقد و بررسی تطبیقی آثار ادبی ایران و جهان از دیدگاه علوم بلاغی

8- نقد و بررسی تطبیقی آثار ادبی ایران و جهان از دیدگاه سبک ­شناسی و دیگر روشهای پژوهش های ادبی