تماس با ما

تلفن: 034--31322342

در صورت عدم پاسخگویی اگر نیاز به تماس، ضروری باشد، با شماره 09361149886 تماس حاصل فرمایید

دقت فرمایید تمامی مکاتبات و پیگیری ها از طریق ایمیل نویسنده مسئول خواهد بود. 

دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان مقاله معذور است.

پست الکترونیکی: 


CAPTCHA Image