کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
بازتاب عناصر زبانی فرهنگ عامه ایران و پاکستان در شعر پروین شاکر و سیمین بهبهانی

دوره 15، شماره 28، شهریور 1402، صفحه 251-282

10.22103/jcl.2023.20709.3568

علی احمد شیرازی؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد


بررسی درون‌مایه‌های گوتیک ادبی در دو رمان صانع الظلام و نگهبان

دوره 15، شماره 28، شهریور 1402، صفحه 407-439

10.22103/jcl.2023.17654.3284

سعیده وهابی؛ مریم رحمتی ترکاشوند؛ تورج زینی وند


بررسی تطبیقی شخصیت‌ در داستان‌های منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای نظریه اناگرام

دوره 14، شماره 27، اسفند 1401، صفحه 155-183

10.22103/jcl.2022.16874.3190

سویدا درویش؛ نرگس محمدی بدر؛ بهناز علی پور گسکری


تحلیل تطبیقی نقد نظام اجتماعی مردسالار در شعر سیمین بهبهانی و فهمیده ریاض

دوره 13، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 97-140

10.22103/jcl.2021.16425.3146

علی احمد شیرازی؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد


طبیعت و کارکردهای آن در دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار

دوره 12، شماره 22، شهریور 1399، صفحه 49-74

10.22103/jcl.2020.15489.3019

حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ بتول افشارکیا


بررسی تطبیقی مضامین نوستالژی عرفانی در شعر محمدعلی شمس‌الدین و عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 21، اسفند 1398، صفحه 253-275

10.22103/jcl.2020.2542

فهیمه میرزائی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ حسین آقاحسینی دهاقانی