دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شماره جاری، اسفند 1400، صفحه 1-300 
«بررسی مقایسه‌ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر»

صفحه 285-310

10.22103/jcl.2021.17783.3305

مریم مردانی ورپشتی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مسعود روحانی؛ علی اکبر باقری خلیلی