دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شماره جاری، اسفند 1399، صفحه 1-343 
بررسی تطبیقی مهمترین مؤلّفه‌های رمانتیسم در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو

صفحه 155-183

مهدی رحیمی؛ ابوالقاسم رحیمی؛ محمد کیانی دوست؛ اعظم نگاریان


بررسی تطبیقی مهم‌ترین مؤلفه‌های رمانتیسم در شعر شاملو و تاگور

صفحه 311-341

نیلا نوربلین؛ محمود صادق زاده؛ عزیزالله توکلی کافی‌آباد