دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تطبیقی شخصیت‌ در داستان‌های منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای نظریه اناگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

سویدا درویش؛ نرگس محمدی بدر؛ بهناز علی پور گسکری


مدیریت وزن و قافیه در ترجمۀ شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

همایون اسلامی؛ سعدی جعفری کاردگر؛ محمد جواد کمالی


تحلیل تطبیقی معنویت فطری در مثنوی مولوی و خدای ناخودآگاه ویکتور فرانکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

شبنم قدیری یگانه؛ اسماعیل آذر؛ ساره زیرک


یأس و امید در شعر أمل دنقل و سیاوش کسرایی (تحلیل نشانه‌شناسی مؤلفه‌های: مکان-زمان و اسطوره‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

سمانه نوروزی؛ علی سلیمی؛ مریم رحمتی ترکاشوند؛ فاطمه کلاهچیان


قاسمی و الیازجی: فضایل اخلاقی (بررسی تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

زهرا اختیاری


«خاله‌سوسکه» و سفر چهارم گالیور: روایاتی پسا-اومانیسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

زهرا طاهری