زن ستایی و زن ستیزی در شعر معاصر ایران و عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.680

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با تاکید بر اینکه یکی از گفتمان های پرقدرت در ادبیات، گفتمان جنسیّت است و با فرض این­که زبان و ادب فارسی و عربی از زبان هایی است که در چارچوب گفتمان مردسالاری شکل  گرفته، به بررسی ریشه ها و جلوه های زن ستیزی در شعر معاصر ایران و عرب پرداخته است  و همچنین، نشان می دهد تغییر نگرش نسبی شاعران معاصر ایران و عرب نسبت به زن و در پی آن، ایجاد جایگاه جدید و طرح و ترسیم هویّت انسانی تری از زن، توان و قدرت مقابله با آن کلیشه های جنسیّتی راکه جز به  تضعیف و تحقیر زنان نمی اندیشد،  ندارد و علی رغم تحوّلاتی که در ذهنیّت و اندیشۀ شاعران معاصر نسبت به زن صورت گرفته، این نگرش جدید، در سطح کلان نتوانسته مانع از رشد و گسترش باورها و قالب های سنّتی­ای شود که به برتری مرد و فرودستی زنان تاکید دارد. از این رهگذر، زن ستیزی آشکار و پنهان نه به شدّت شعر کهن، ولی همچنان در شعر معاصر ایران و عرب به قوّت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Misogyny in Contemporary Persian and Arabic Literature

چکیده [English]

Abstract
Based on the idea that Persian and Arabic language and literatures are among those formed within the patriarchal framework of discourse, this study attempts to investigate the roots and manifestation of misogyny in contemporary poetry of Iran and Arab countries by focusing on the powerful discourse of gender in literature. The results show that the relative change of idea about woman in the contemporary poets of Iran and Arab countries does not have power to fight the gender stereotypes which aim to undermine and humiliate women, and despite the development in the mind of contemporary poets, it seems impossible to prevent the development of traditional beliefs which focus on the male superiority and female inferiority. Though not evident, there is still overt and covert misogyny in contemporary Iran and Arab poetry.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Contemporary poetry
  • Iran
  • Arab
  • Misogyny
  • Praise
  • Inferiority